Instruktor mgr Norbert Sikora
Wymagany wiek: dzieci
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 70 zł (z KDR 60 zł) / 60 min.
Kontakt: 533350255

Kurs tańca dla dzieci. Nauka obejmuje tańce towarzyskie w prostej, użytkowej formie: walc angielski, walc wiedeński, guickstep, disco-fox, cha-cha-cha, rumba rock a'roll, polka, West coast swing.