Instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz
Wymagany wiek: dorośli
Miejsce: ODK ul. Górnicza 12
Cena: opłata 40 zł za 4 zajęcia
Kontakt: Paweł Brodzisz (zapisy tel. 8888 23327)

W programie zajęć dla dorosłych: rysunek, malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera).

Uczestnicy zajęć malarskich dla osób dorosłych zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).

mgr sztuki Paweł Brodzisz
(artysta plastyk, grafik - absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dzień tygodniaGodzinaGrupaSala
czwartek – od 20 IX 2023 9:00-13:00dorośliKąt Działań Twórczych