instruktor mgr Marek Wojciechowski
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 50 zł (z KDR 40 zł)
Kontakt: tel. 81 752 15 47, 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej

Zapraszamy na zajęcia, gdzie będziemy poznawali pięć podstawowych filarów fotografii mobilnej: jakość, popularność, szybkość, dostępność i świadomość. Zdjęcia będziemy robić za pomocą telefonów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń, ucząc się podstaw tradycyjnej fotografii i jej zastosowania w urządzeniach mobilnych. Zajęcia kierowane są dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dzień tygodniaGodzinaSala
 Wtorki 18:00-20:00 sala widowiskowa
Album zdjęć: