Instruktorzy: mgr Dominika Leszczyńska, Karolina Grelik
Wymagany wiek: dzieci od lat 10, młodzież, dorośli
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 100 zł (z KDR 90 zł) zajęcia dwa razy w tygodniu
Kontakt: tel. 81 752 15 47, 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej
Grupa musicalowa, to inicjatywa mająca na celu rozwijanie pasji oraz profesjonalną pracę nad głosem. Uczestnicy doskonalić będą swoje umiejętności aktorskie, wokalne i choreograficzne (emisja głosu, dykcja, interpretacja tekstu, taniec). Na zajęciach będziemy również pracować nad tworzeniem spektakli o charakterze musicalowym. Przygotowania zwieńczone będą wystawieniem kompletnego musicalu, a także realizacją koncertów okolicznościowych.
Zajęcia będą obejmować: etiudy aktorskie, ruch sceniczny, emisję głosu i dykcję oraz ćwiczenia wokalne – kształcenie głosu zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Zapisy we wrześniu pod nr telefonu: 81 752 15 47/508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej

Pierwsze zajęcia połączone z lekcją pokazową w dniu 28 IX 2023 w godz. 17.00-18.30  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dzień tygodniaGodzinaSala
Wtorek od 3 X 2023 15:30-17:00 
Czwartek od 5 X 2023 17:00-18:30