Instruktorzy: mgr Dominika Leszczyńska, Karolina Grelik
Wymagany wiek: dzieci od lat 10, młodzież, dorośli
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 50 zł (z KDR 40 zł) - zajęcia 4x90 min / msc
Kontakt: tel. 81 752 15 47, 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej
Grupa musicalowa, to inicjatywa mająca na celu rozwijanie pasji oraz profesjonalną pracę nad głosem. Uczestnicy doskonalić będą swoje umiejętności aktorskie, wokalne i choreograficzne (emisja głosu, dykcja, interpretacja tekstu, taniec). Na zajęciach będziemy również pracować nad tworzeniem spektakli o charakterze musicalowym. Przygotowania zwieńczone będą wystawieniem kompletnego musicalu, a także realizacją koncertów okolicznościowych.
Zajęcia będą obejmować: etiudy aktorskie, ruch sceniczny, emisję głosu i dykcję oraz ćwiczenia wokalne – kształcenie głosu zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dzień tygodniaGodzinaSala
   
Czwartek17:00-18:30