Instruktor: mgr Łukasz Jarosz
Wymagany wiek: powyżej 9 lat
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 50 zł (z KDR 40 zł)
Kontakt: tel. 81 752 15 47, 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej

Zajęcia integracyjne, praca nad sobą, sztuka mówienia, zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne, teatr lalek, teatr muzyczny, teatr cienia, teatr dramatyczny, pantonima, teatr uliczny, zajęcia dramowe, praca z tekstem, tworzenie eventów i koncepcji związanych z teatrem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Dzień tygodniaGodzinaSala
Czwartek15:00-16:00 Sala lustrzana