Instruktorzy: mgr Dominika Leszczyńska, Karolina Grelik
Wymagany wiek: dzieci od lat 10, młodzież, dorośli
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c (cztery spotkania) 120 zł (z KDR 110 zł)
Kontakt: tel. 81 752 15 47, 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej
Zapisy we wrześniu pod nr telefonu: 81 752 15 47/508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej