Projekty

logo-efr.jpg

Centrum Kultury w Łęcznej realizuje projekt pt. „Modernizacja infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej z przystosowaniem obiektu i jego otoczenia dla usprawnienia działalności placówki, podniesienia jej funkcjonalności i estetyki. Polegająca na: a) przebudowa zewnętrznej klatki schodowej do pomieszczeń w piwnicy budynku Centrum Kultury; b) modernizacja wewnętrznej klatki schodowej i pomieszczeń w piwnicy CK; c) modernizacja i przebudowa fontanny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, nr umowy 00155-6935-UM0310340/17

20180819_183045.jpg

ck2018.jpg

 tabliczka A3.jpg

 

Informujemy, że w dniach 10.12.2014r. – 11.12.2014r. w Łęcznej (Polska) nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji
i kultur”
i miało postać konferencji kończącej i podsumowującejprojekt. Była to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Kowelw Łęcznej.

W konferencjikończącej i podsumowującejwzięli udział przedstawiciele lokalnego władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę.

Konferencja odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu. Celem konferencji było podsumowanie działań merytorycznych określonych w projekcie oraz promowanie efektów jego realizacji.Uczestnicy w ciągu 2 dni przedstawili charakterystykę zrealizowanego przez siebie Mikroprojektu. Szczegółowo omówiono następujące aspekty realizacji mikroprojektu: – informacje ogólne, cele, partnerzy, uczestnicy, grupy docelowe, beneficjenci końcowi,działania merytoryczne, rezultaty, budżet, zasady zarządzania. Jednocześnie zaprezentowano fotografie dokumentujące wykonanie poszczególnych działań / wydarzeń w ramach mikroprojektu.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wspólna wystawa artystyczna jako prezentacja efektów pracy twórczej artystów z Łęcznej i Kowla. Konferencja była także okazją do prezentacji wspólnej dwujęzycznej(polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”. Delegacja z Kowla odwiedziła łęczyńskie instytucje i placówki kultury oraz odwiedziła pracownię szkła artystycznego.

Przedstawiciele Łęcznej i Kowla nawzajem wymienili doświadczenia dotyczące sfery kultury i życia kulturalnego w swoich miastach Przeprowadzono także debatę pn. „Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla”. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawicielelokalnego samorządu Łęcznej i Kowladokonali analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Osoby reprezentujące Łęczną i Kowel omówili dziedziny funkcjonowania samorządów, zasobów istotnych dla współpracy transgranicznej, sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych,a także sytuacje problemowe, które można by jako potencjalne projekty wspólnie zgłosić do dofinansowania. Przedstawiciele miast partnerskich Łęcznej i Kowla zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej partnerskiej współpracyoraz jej rozwoju według najlepszych standardów, w silnie zaangażowanym charakterze oraz z dużym potencjałem i motywacją do realizacji wspólnych przedsięwzięć.
W konferencji otwierającej projekt udział wzięło 25 osób: 12 przedstawicieli miasta Łęczna i 13 osób reprezentujących Miasto Kowel.

Efekty działania: konferencja posłużyła podsumowaniu działań merytorycznych określonych w projekcie, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami czyli 25 przedstawicieli partnerów – współpracy, monitorowaniu realizacji projektu i jego promocji.