logo-efr.jpg

Centrum Kultury w Łęcznej realizuje projekt pt. „Modernizacja infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej z przystosowaniem obiektu i jego otoczenia dla usprawnienia działalności placówki, podniesienia jej funkcjonalności i estetyki. Polegająca na: a) przebudowa zewnętrznej klatki schodowej do pomieszczeń w piwnicy budynku Centrum Kultury; b) modernizacja wewnętrznej klatki schodowej i pomieszczeń w piwnicy CK; c) modernizacja i przebudowa fontanny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, nr umowy 00155-6935-UM0310340/17

20180819_183045.jpg

ck2018.jpg

 tabliczka A3.jpg