Projekty

Centrum Kultury w Łęcznej  znalazło się wśród 60 jednostek kulturalnych z terenu całej Polski, które otrzymały grant w II edycji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łęczyńskiej placówce przyznano grant w wysokości 164 000 zł na realizację od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. projektu „Cybelkultura w Centrum Kultury w Łęcznej”. Całkowity budżet tego zadania przekracza kwotę 333 000 zł.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie umożliwiające przygotowanie transmisji online wydarzeń kulturalnych, ich rejestracji, montażu, zapewnienia profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia. Obok zakupów sprzętu i wyposażenia pracownicy Centrum Kultury wezmą udział w szkoleniach podwyższających ich kompetencje w zakresie m.in. obsługi zakupionego sprzętu, projektowania oferty kulturalnej i wdrażania systemów cyfrowych.

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Plakat KCDK_wersja na stronę.png)Plakat1358 kB2023-02-24 14:36

„Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej” tak brzmi nazwa zadania, w ramach którego przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1 oraz instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej i galerii.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim w dniu 27 lipca 2022 r. nr UM03-6935-UM0313693/22.

Realizacja projektu pozwoli, w trudnej sytuacji ciągłego wzrostu cen, wyposażyć Centrum Kultury w instalacje fotowoltaiczne, które zapewnią niskokosztowe zaopatrywanie w energię elektryczną. Dodatkowo systemy klimatyzacyjne umożliwią utrzymywanie komfortowej temperatury przez cały rok m.in. w największej sali w budynku domu kultury. Montaż systemów fotowoltaicznych i klimatyzacyjnych planowany jest na pierwsze półrocze 2023 r.

logotypy