Informujemy, że w dniu 27.05.2014r. na odnowionym Rynku I w Łęcznej zainstalowano wystawę archiwalnych fotografii prezentujących Łęczną sprzed lat, a w tym także Jarmarki Łęczyńskie. Wystawa związana jest z rozpoczynającą się w dniu 30.05.2014r. plenerową imprezą kulturalną „Jarmark Łęczyński”. Wydarzenie to jest elementem realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur

Wystawa została przygotowana i zainstalowana w formie 5 kompletów stojaków ekspozycyjnych (konstrukcja metalowa i betonowa podstawa) wraz z wydrukiem plansz z fotografiami. Na każdym stojaku zaprezentowane są dwie fotografie wydrukowane na wandaloodpornej płycie pokrytej lakierem UV. Fotografie na stojakach będą eksponowane przez minimum 4 miesiące trwania realizacji mikroprojektu.

Mikroprojekt „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30.01.2014r. nr BUG/01/K/14 zawartej ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG jako integralna część Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, nr IPBU.03.02.00-06-828/12.

Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatyw społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych.

Zakres rzeczowy Mikroprojektu obejmuje realizację następujących działań / wydarzeń:

  • Konferencja otwierająca projekt w Kowlu na Ukrainie;
  • Jarmark Łęczyński;
  • Festiwal 2 Kultur w Kowlu;
  • Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko–ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”;
  • Konferencja kończąca i podsumowująca projekt w Łęcznej.

Całkowita wartość Mikroprojektu wynosi 43.779,66 EUR, a w tym:

  • 39.401,69 EUR to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
  • 4.377,97 EUR to wartość wkładu własnego obu partnerów.