Dnia 4 czerwca 2013 roku w obecności poetów Ziemi Łęczyńskiej, pani dyrektor Julianny Bednarskiej, nauczycieli polonistów, innych nauczycieli oraz młodzieży klas drugich nastąpiła prezentacja projektu z języka polskiego w kl. II F Gimnazjum nr 1 przy ul. Piłsudskiego 12. Naszym opiekunem była pani Maria Suracka. W skład grupy przygotowującej projekt weszli: Aleksandra Król, Bartłomiej Niedzielski, Jakub Skowroński, Jakub Strycharczuk, Piotr Warzyszak. Temat był szczególny, bo dotyczył poezji i poetów Łęcznej i okolic. Dlaczego postanowiliśmy zgłębić tę kwestię? Otóż grupa nasza opracowała i przeprowadziła ankietę na temat poezji poetów łęczyńskich. Okazało się, że młodzież i dorośli bardzo niewiele wiedzą o twórcach naszego regionu i ich wierszach. Wyniki sondażu zmotywowały nas do pracy.

Dnia 4 grudnia 2012 roku wybraliśmy się do Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Górniczej 12, gdzie ma swoją siedzibę Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Plama. Tam spotkaliśmy się z panią prezes Marią Zuzańską. Otrzymaliśmy tomiki poezji i inne cenne informacje, które pomogły nam w pracy. Ustaliliśmy temat projektu: „Poezja jest dobra na wszystko. W kręgu poezji i poetów łęczyńskich”. Ola Król założyła bloga. Tam są nasze działania. Dnia 3 stycznia 2013 r. byliśmy z wizytą u pani wiceprezes stowarzyszenia Marii Kieres-Kramek. Pani Maria nawiązała z nami współpracę. Uczestniczyliśmy w 3 sympatycznych spotkaniach poetyckich w Centrum Kultury przy ul. Górniczej 12. Wieczory poezji z naszym udziałem odbyły się 31.01.2013 r. , 28.02.2013 r. oraz 23.05.2013 r. Poznaliśmy wiersze pani Marii Kieres-Kramek, Danuty Czubackiej, Stefanii Misiewicz, Marii Zuzańskiej, Mileny Mudy i Julii Pawlak. Serdecznie dziękujemy za te piękne chwile pełne ducha poezji łęczyńskiej.

Spotkanie w naszej szkole poprowadzili Ola Król i Bartek Niedzielski. Na początek opracowaliśmy prezentację multimedialną o dorosłych i bardzo młodych poetach łęczyńskich. Pokazaliśmy ją na tle miniatury skrzypcowej.

Czytaliśmy wiersze twórców łęczyńskich. Zrobiliśmy analizy i interpretacje wybranych przez siebie utworów. Pokazaliśmy je w formie prezentacji. Ola Król przeprowadziła wywiad z panią Marią Kieres-Kramek. Pani Maria opowiadała o tym, dlaczego pisze wiersze, o czym są jej teksty oraz jakie ma inne życiowe pasje.

Złożyliśmy pani Marii serdeczne gratulacje z okazji otrzymania nagrody Łęczyńskiego Odyńca za rok 2012. Cieszymy się razem z nią tym pięknym wyróżnieniem.

Uczyliśmy się wierszy poetów łęczyńskich na pamięć. Zrobiliśmy teatr poezji. Recytowaliśmy utwory z rekwizytami do danych tekstów.

Niektóre wiersze podziałały na naszą wyobraźnię tak mocno, że chwyciliśmy za przybory do rysowania. Stworzyliśmy obrazy. Można było ocenić, jacy z nas malarze, bo prezentowaliśmy i omawialiśmy ilustracje.

Następnie słuchaliśmy interpretacji Bogusi Księżopolskiej wiersza pani Marii Kieres-Kramek, muzykę do tekstu ułożyła Nina Dec.

Zrobiliśmy również prezentację multimedialną o poetach łęczyńskich, którzy są niepełnosprawni. Zaprezentowaliśmy ją na tle miniatury skrzypcowej.

Rozmawialiśmy z panem Szczepanem Karasiem. Pan Szczepan opowiadał o tym, jak tworzy wiersze, jakie porusza tematy, jakie ma niesamowite pasje. Stwierdził, że niepełnosprawność nie ogranicza jego życia. Pięknie wyrecytował wiersz, który jest jego credo życiowym. Człowiek powinien wykazać wiele pokory wobec życia i ludzi.

Szczególnie dla Pana Szczepana a także wszystkich poetów Łęcznej i okolic zadedykowaliśmy i odtworzyliśmy wiersz zbudowany z dźwięków, które towarzyszą nam na co dzień. Oto niektóre: szum wody, krzyk ptaków, śmiech, ziewanie, odgłosy burzy, płacz dziecka…

Podsumowaniem był wiersz uczennicy klasy piątej Martyny Wróbel pt. „Czym jest poezja?”. Martyna zaprezentowała swój utwór.

Podsumowaniem były też refleksje, o czym jest poezja łęczyńskich poetów.

Piszą oni o życiu. O jego blaskach i cieniach. O problemach i radościach. O tym co nas otacza. O tym co nas porusza. O miłości, o nadziei, o wierze. O losie ludzkim, który często ma kręte ścieżki. Przygotowaliśmy również gazetkę ścienną z motywami funkcjonującymi w wierszach poetów naszej małej Ojczyzny. Są nimi: miłość, zazdrość, przyjaźń, piękno, fatum, szczęście, brzydota, cierpienie, smutek, radość, śmierć, samotność, przemijanie, wiara, Bóg, nadzieja, natchnienie…

Podziękowaliśmy wszystkim poetom naszego regionu, że tworzą i są wśród nas. Przygotowaliśmy dla nich skromne tomiki poezji. Wykonała je Ola Król. Podarowaliśmy je jako nasze prezenty.

Praca nad projektem o poezji Ziemi Łęczyńskiej okazała się niezwykle twórcza i satysfakcjonująca. Dała nam wiele radości. Poznaliśmy ludzi, którzy mają pasję tworzenia i własne myśli pięknie ubierają w słowa. Odpowiednio układać słowa to wielki i niepojęty trud.

 

  Uczniowie kl. II F z opiekunem panią Marią Suracką.

 

skanuj0001skanuj0002skanuj0004skanuj0003