Image

 

Centrum Kultury w Łęcznej realizuje, we współpracy z Łeczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki PLAMA i Zespołem Szkół nr 1 w Łęcznej, w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA projekt pt.
2. Eskadra Wywiadowcza w fotografii w latach 1918-1921

współfinansowany przez Muzeum Historii Polski.

 

  Celem projektu jest opracowanie i opublikowanie biogramu mieszkańca Łęcznej Feliksa Przystupy, który był żołnierzem, ochotnikiem w 2. Eskadrze Wywiadowczej Lotnictwa Polskiego w latach 1918-1921. Projekt zakłada ponadto opracowanie i opublikowanie historii działań tej Eskadry oraz opublikowanie unikalnego albumu fotograficznego będącego pamiątką z wojny polsko-bolszewickiej zawierającego blisko 100 dokładnie opisanych fotografii przez Feliksa Przystupę (autora albumu) z okresu jego służby w tej Eskadrze.

  Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji i uchronienia przed
zapomnieniem materiałów ikonograficznych o wielkim znaczeniu historycznym i ich dystrybucję na terenie kraju.
 
 

 

 

Image     Image

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie

w ramach programu „Patriotyzm Jutra"

 

 

Image 

„Dofinansowano ze środków Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA"

 

Image