Centrum Kultury i Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA realizują od 2008 r. cykl działań ukierunkowanych na ochronę i popularyzację lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

2009 r.

 


Zrealizowano projekt Łęczyńskie wspomnienia – łęczyński wrzesień, w ramach którego opracowano i zebrano wspomnienia mieszkańców z okresu okupacji.
Autorzy książki „Łęczyński wrzesień 1939” (Łęczyńskie wspomnienia tom II):
Maria Kieres-Kramek – zebrała i spisała wspomnienia mieszkańców z okresu okupacji,
Eugeniusz Misiewicz – opracował historię bitwy o most lubelski w Łęcznej we wrześniu 1939 oraz losy mieszkańców w niej uczestniczących.


Partnerzy realizujący projekt:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
Centrum Kultury w Łęcznej


Image

 Zrealizowano projekt Pamięć miejsc, którego celem było zebranie i zaprezentowanie na wystawie fotografii dawnej Łęcznej. Na wystawie zaprezentowano ponad 40 archiwalnych fotografii. W ramach projektu wydano katalog wystawy z najciekawszymi fotografiami.

Partnerzy realizujący projekt:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
Centrum Kultury w Łęcznej


Image

 Zrealizowano projekt Łęczyńskie wspomnienia 2009, w ramach którego kontynuowano spotkania z najstarszymi mieszkańcami Łęcznej. Tematem realizowanego zadania była kultura prawosławna i żydowska obecna przez wiele lat w naszym mieście. Publikacja obejmuje okres od końca XIX w., aż do lat 70. XX w. – czas rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Książka zawiera również wspomnienia mieszkańców związane z „łęczyńskimi lochami”.
Wspomnienia mieszkańców zebrała i spisała w książce pt. „Anioły nad Łęczną”. łęczyńska pisarka Maria Kieres-Kramek.

 

Partnerzy realizujący projekt:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
Centrum Kultury w Łęcznej

 

Image

Image

   

 

 

2008 r.

 


Wydanie w ramach projektu Łęczyńskie wspomnienia publikacji zawierającej wspomnienia mieszkańców Łęcznej związane z ich kontaktami ze społecznością żydowską zamieszkującą Łęczną.
Prowadzenie cyklu spotkań z seniorami oraz zebranie i spisanie wspomnień – Maria Kieres-Kramek.
Książka „Łęczna w blasku szabasowych świec” (Łęczyńskie wspomnienia tom I) autorstwa Marii Kieres-Kramek do pobrania w formacie PDF w zakładce Publikacje


Partnerzy realizujący projekt:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
Centrum Kultury w Łęcznej
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 

Image