„Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej” tak brzmi nazwa zadania, w ramach którego przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1 oraz instalacji klimatyzacji w sali widowiskowej i galerii.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim w dniu 27 lipca 2022 r. nr UM03-6935-UM0313693/22.

Realizacja projektu pozwoli, w trudnej sytuacji ciągłego wzrostu cen, wyposażyć Centrum Kultury w instalacje fotowoltaiczne, które zapewnią niskokosztowe zaopatrywanie w energię elektryczną. Dodatkowo systemy klimatyzacyjne umożliwią utrzymywanie komfortowej temperatury przez cały rok m.in. w największej sali w budynku domu kultury. Montaż systemów fotowoltaicznych i klimatyzacyjnych planowany jest na pierwsze półrocze 2023 r.

logotypy