Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA realizuje w roku 2009 drugą edycję projektu RATUJMY OD ZAPOMNIENIA.

W ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 odbędą się szkolenia dla mieszkańców gminy Łęczna, których celem bedzie przygotowanie do zbierania informacji potrzebnych do przygotowania drugiego tomu książki ŁĘCZNIANIE.

 

Image

 

 

 Terminy szkoleń

23 czerwca 2009 r. godz. 12.00 Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej ul. Górnicza 12

prowadzący: red. Paweł Puzio - dziennikarz Dziennika Wschodniego 

 

30 czerwca 2009 r.  godz. 17.00 Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej  ul. Górnicza 12

prowadzacy: dr hab. Janusz Łosowski - adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii UMCS w Lublinie

 

Do pobrania kwestionariusz osobowy zawierący podstawowe pytania pomocne przy zbieraniu biogramu.

 – formularz na rok 2009

 

Partnerami przy realizacji zadania są:

Centrum Kultury w Łęcznej 

Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zboigniewa Herberta w Łęcznej