PSE partner CK w Łęcznej

 

Już od października sala teatralno-kinowa Centrum Kultury w Łęcznej zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny do projekcji filmów – bezprzewodowy projektor z ekranem, reflektory, mikrofony oraz nagłośnienie. Centrum Kultury otrzyma także nowe fotele z oparciami oraz zestaw kilkudziesięciu krzeseł. Projekt jest realizowany w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”. Skorzysta z niego ok. 2 tysięcy mieszkańców rocznie.

 

Mieszkańcy Łęcznej i okolic mieli do tej pory ograniczone możliwości w korzystaniu z  podstawowej oferty kulturalnej – m.in. w dostępie do kina i teatru. Lokalnym władzom i  instytucjom kultury udało się odpowiedzieć na ten problem społeczny poprzez udział Centrum Kultury w Łęcznej w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Ekran projekcyjny, rzutnik multimedialny, system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz siedziska na podestach zostaną zainstalowane w nowych pomieszczeniach w najniższej kondygnacji budynku Centrum Kultury przy ul. Obrońców Pokoju 1. Zwycięski projekt zakłada wykorzystanie nowego wyposażenia podczas otwartych spektakli teatralnych i pokazów filmowych dla  lokalnej społeczności, już od sezonu 2019/2020. W programie nadchodzących wydarzeń zaplanowano także m.in. spotkania recytatorskie i poetyckie oraz zajęcia taneczno-ruchowe. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.ck.leczna.pl.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Łęczna PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w południowo-wschodniej części kraju.

Lista wszystkich zwycięskich lubelskich projektów jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.