Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA zaprasza zaintersowanych do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Ziemia Łęczyńska - zakątki, w których warto być" ...

termin nadsyłania prac został przedłużony do 22 września 2008

 Image

Regulamin konkursu


 Organizator
Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 081 752-15-42, fax: 081 752-15-47,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.plama.org.pl

 Cele
1. Rozwijanie zainteresowań lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Rozwijanie pasji fotografowania z naciskiem na doskonalenie warsztatu fotograficznego.
3. Prezentację społeczeństwu piękna Ziemi Łęczyńskiej.

 Zasady udziału w konkursie
1. Tematem konkursu jest ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA -ZAKĄTKI W KTÓRYCH WARTO BYĆ
2. Format fotografii minimum 15x20 cm.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 1 do 5 fotografii.
4. Termin nadsyłania prac od 8 maja 2008 do 22 września  2008.
5. Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby organizatora
6. Za uszkodzone lub zniszczone prace w trakcie transportu organizator nie odpowiada..
7. Fotografie uszkodzone lub zniszczone nie będą podlegały ocenie Jury.
8. Fotografie muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, tytuł pracy.
9. Do fotografii musi być dołączona podpisana karta zgłoszenia
10. Fotografie nagrodzone w konkurs przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe Fotografie można odebrać wyłącznie osobiście do 30 listopada 2008, po tym terminie przechodzą na własność organizatora.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 Kategorie wiekowe
Fotografie są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

 Jury
1. Fotografie zostaną ocenione przez Jury wyłonione przez organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu,
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
- oryginalność .
2. Obrady Jury odbędą się w terminie 16 – 30 września 2008
3. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje fotografie do:
 -wystawy pokonkursowej
 -publikacji w katalogu.
4. Wyniki oceny Jury są ostateczne.

 Nagrody
1. Jury powołane przez organizatora przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
2. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3. Pula nagród wynosi minimum 800zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody powyżej 400zł.
4. Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w  dniu 17 października 2008rok

 Wystawa pokonkursowa
1. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w dniu 17 października 2008 o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej.
2. Podczas wernisażu nastąpi wręczenie nagród.
3. Wyniki konkursu i nagrodzone fotografie będą opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury: www.ck.leczna.pl i Urzędu Miasta www.leczna.pl, a relacje z wystawy pokonkursowej na stronie internetowej organizatora www.plama.org.pl

 
 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych fotografii.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych fotografii na potrzeby wydania katalogu oraz w celach reklamowych w prasie, telewizji i internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronach internetowych: www.ck.leczna.pl , www.leczna.pl Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 081 752-15-42 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Łęczna 28.04.2008

 

Konkurs Fotograficzny zrealiozwanu dzieki wsparciu finansowemu Gminy Łęczna  

Sponsorem Konkursu Fotograficznego jest Fotopracownia Laboratorium Fotograficzne & Studio

 

Image 

Image