Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Łęcznej z dnia 05.03.2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2012 otrzymują:

1. Zespół RIVERS działający przy Centrum Kultury w Łęcznej
2. Zespół Tańca Nowoczesnego CHEERS działający przy Centrum Kultury w Łęcznej

3. Paulina Sikora - za osiągnięcia w dziedzinie teatru

4. Aneta Gwarda - za osiągnięcia w dziedzinie teatru