Wieczór poezji w ODK - KALEJDOSKOP WZRUSZEŃ

21 grudnia 2023 r., CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

autorzy poezji: poeci zrzeszeni w "Kocyku Literackim"
Emilia Cegłowska
Magdalena Jakubiec
Aleksandra Kowalczyk
Katarzyna Anna Lendzion
Weronika Morek
Weronika Pyszyńska
Roksana Skibicka
Milena Sobiesiak

Współorganizatorzy:

„Kocyk Literacki” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twóców Kultury i Sztuki PLAMA