Uroczystość z okazji 81. rocznicy bitwy o most lubelski w Łęcznej

21 września 2020 r. ul. Braci Wójcickich - Rondo Łęczyńskich Bohaterów Września