Centrum Kultury w Łęcznej
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury i Sztuki PLAMA

zapraszają na zakończenie
XI Międzynarodowego
Pleneru Artystycznego
Łęczna 2015

pt. Ziemia łęczyńska
inspiracją dla artystów

 

dn. 11 lipca 2015 r. godz. 19:00
GALERIA CK ul. Obrońców Pokoju 1