Image

 

Centrum Kultury w Łęcznej we współpracy z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki PLAMA organizuje w dniach 1-14 lipca 2009 r. V Miedzynarodowy Plener Malarski ŁĘCZNA INSPIRACJĄ DLA ARTYSTÓW.

 

Osoba do kontaktu: Maria Zuzańska, CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, tel. 081 752 15 42.

 

Image

Image