Plastyka ODK

Instruktor: Małgorzata Ostasz-Szeliga
Wymagany wiek: 6+
Kontakt: 817521542

Zapraszamy na zajęcia artystyczne w roku kulturalnym 2020/2021 w Centrum Kultury w Łęcznej.

Prosimy o zapisy drogą telefoniczną od 1 września 2020 r. – 81 752 15 47.

Decyzja o formie w jakiej będą odbywać się zajęcia zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

CK–Osiedlowy Dom Kultury, ul. Górnicza 12

instruktor: mgr Małgorzata Ostasz-Szeliga
(malarka, fotografka, absolwentka Wydziału Artystycznego - Malarstwo UMCS w Lublinie)

 

WTORKI:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat)
Plastyka dla dzieci - godz. 17.00-17.50 (dzieci od 6 lat)

ŚRODA:
Plastyka dla dzieci - godz. 16.00-16.50 (dzieci od 6 lat) 


Zajęcia rozpoczynają się 22 września 2020 r.


instruktor: mgr sztuki Paweł Brodzisz


CZWARTKI:
Malarstwo (dorośli) – godz. 9.00-13.00


Uczestnicy zajęć malarskich dla osób dorosłych zobowiązani są zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały i przybory malarskie (farby, pędzle, podobrazia).


Pierwsze zajęcia 17 września 2020 r.