W VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Nauczyciel i jego praca – na lekcjach WF” – Zamość 2015 zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, w kategorii I - uczniowie szkół podstawowych klas I – III: III nagrodę otrzymała Izabela Dybich (6 lat), a wyróżnienia otrzymały Martyna Jakubowska (7 lat) i Julia Medyńska (7 lat). Na konkurs wpłynęło 631 prac z 53 placówek z województwa lubelskiego.

Prace powstały w pracowni plastycznej Centrum Kultury w Łęcznej pod kierunkiem inst. Pawła Brodzisza.