Na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękny uśmiech zdrowe zęby” – Zamość 2016 zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu we współpracy z Wielospecjalistycznym Centrum Stomatologicznym sp. z o.o. ul. Kilińskiego 4 w Zamościu,  Salonem Firmowy „Meblik” w Zamościu, Radą Rodziców MDK wpłynęło 489 prac z 35 placówek z województwa lubelskiego.

Znaczace sukcesy osiągneli uczestnicy zajęć plastycznych w paracowni Centrum Kultury w Łęcznej prowadzonej przez instruktora Pawła Brodzisza:

 

kategoria I – uczniowie przedszkoli

nagroda - Noel Adamczyk, lat 5

 

kategoria II – uczniowie klas I - III

wyróżnienie - Martyna Ozga, lat 8

wyróżnienie - Karolina Wiśniewska, lat 9

 

kategoria III – uczniowie klas IV - VI

nagroda - Julia Kłębukowska, lat 10

 

nagroda specjalna ufundowana przez salon Firmowy „Meblik” w Zamościu

Martyna Kaźmierczyk, lat 6

 

nagroda specjalna Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu

Wiktor Mazurek, lat 8

1-DSC_1012.JPG1-DSC_1004.JPG 1-DSC_0992.JPG1-DSC_1105-001.JPG1-DSC_1054.JPG1-DSC_1050.JPG