W dniu 28.01.2020r odbył się wykład na temat "Jan Gottlieb Bloch - dzieje rodu" dr Ewy Leśniewskiej

LAD LESNIEWSKIEJ 2m WYKLAD LESNIEWSKIEJ