Image

 

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

Centrum Kultury w Łęcznej 

zapraszają do udziału w Konkursie Filmowym

pt. KRÓTKI FILM O ŁĘCZNEJ

 

 

Prace konkursowe (od 1 do 5) prosimy składać do Osiedlowego Domu Kultury ul. Górnicza 12

(Kawiarenka internetowa - do p. Mariusza Bartniczuka) w terminie do 15 września 2009 r.

Szczególy konkursu w regulaminie.

 

     

 

 

Regulamin konkursu na krótką formę filmową

KRÓTKI FILM O ŁĘCZNEJ

 

§1 Organizator

Organizatorem konkursu jest: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 081 752-15-42, fax: 081 752-15-47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.plama.org.pl

 

§2 Cele

1. Rozwijanie zainteresowań lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Upowszechnianie i popularyzowanie zainteresowań krótkimi formami filmowymi.

3. Prezentację społeczeństwu sztuki filmowej w powiązaniu z miastem Łęczna.

 

§3 Zasady udziału w konkursie

1. Temat filmu musi być związany tematycznie z Łęczną lub do niej nawiązywać.

2. Czas trwania filmu/ów zgłoszonych na konkurs od 1 minuty do 5 minut, przekroczenie tego czasu zdyskwalifikuje prezentację.

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 1 do 5 filmów.

4. Termin nadsyłania prezentacji do 15 września 2009.

5. Prezentacje należy dostarczyć w formie cyfrowej na płycie CD/DVD do siedziby organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 12-20 (kawiarenka internetowa).

6. Filmy, których organizator nie będzie miał możliwości technicznych prawidłowo odtworzyć nie będą oceniane.

7. Prezentacje muszą być podpisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

8. Do prezentacji należy dołączyć prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

9. Organizator nie zwraca nośników, na których zostały zgłoszone prace (istniej możliwość zgrania filmu w chwili jego zgłoszenia).

10. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatne umieszczenie na stronie internetowej przez organizatora.

 

§4 Kategorie wiekowe

 

Prace są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- do 18 lat,

- powyżej 18 lat.

 

§5 Jury

 

1. Prezentacje zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem konkursu,

- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,

- oryginalność.

2. Obrady Jury odbędą się w terminie 16 – 30 września 2009r.

3. Wyniki oceny Jury są ostateczne.

 

§6 Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.plama.org.pl. oraz Centrum Kultury w Łęcznej : www.ck.leczna.pl

2. Nagrodzone i wyróżnione filmy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.ck.leczna.pl

 

§7 Nagrody

1. Jury powołane przez organizatora przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

2. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

3. Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.

4. Wręczenie nagród nastąpi w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łęcznej przy ul. Obrńców Pokoju 1 podczas pokazu nagrodzonych i wyróżnionych filmów w październiku 2009 r. ,a dokładny termin zostanie podany na stronach internetowych: organizatora i CK.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prezentacji : obrazu i dźwięku.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydania katalogu oraz w celach reklamowych w prasie, telewizji i internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.ck.leczna.pl.

5. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 081 752-15-42 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Łęczna 23.01.2009