CK- OSIEDLOWY DOM KULTURY UL .GÓRNICZA 12 - ŁĘCZNA

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
DZIECI I MŁODZIEŻ MIASTA I POWIATU ŁĘCZNA

PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

w technice batikowej

 

REGULAMIN

 

cele konkursu:

• zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej i pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno

• ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej wypowiedzi przy zastosowaniu mniej popularnych środków plastycznych

• stworzenie możliwości szerokiego udziału młodzieży w konfrontacji osiągnięć w dziedzinie plastyki, powszechna prezentacja dorobku młodzieży w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń artystycznych

 

zasady uczestnictwa:

• hasło konkursu: PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

• uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 lat

• techniki prac: batik (na papierze, płótnie lub jedwabiu) możliwość zaproszenia na nieodpłatną lekcje pokazową instruktora Centrum Kultury w Łęcznej - Majka Zuzańska  tel. 081 752 15 42

• liczba i rozmiar prac: 1 praca jednego autora o wymiarach nie większych niż A3 (29x42cm)

• opis prac na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, adres autora, adres placówki i nazwisko instruktora w przypadku zgłoszenia prac przez instytucję(dom kultury, szkoła, klub itp.)

• termin, miejsce składania prac: prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2009r. na adres: CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY UL. GÓRNICZA 12, 21-010 ŁĘCZNA z załączoną kartą zgłoszenia,

• organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek

 

ocena prac:

• Komisja Konkursowa powołana przez organizatora zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę, przyznaniu nagród ( prace wykonane w innych technikach będą odrzucone) • Komisja dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjów, młodzież szkół licealnych

• decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

 

uwagi:

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich

• nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatorów

• pozostałe prace należy odebrać w terminie 30 dni po otwarciu wystawy

 

terminarz:

nadsyłanie prac: 24.04. 2009r.

• ocena prac: 27.04.2009r.

informacja o wynikach na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl: 28.04.2009r.

otwarcie wystawy „Kąt działań twórczych” CK-ODK Górnicza 12 w Łęcznej: 11.05.2009r., godz. 14.00

• termin pokonkursowej wystawy: 11.05. - 1.06.2009r.

 

fundator nagród:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

 

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Komisarz konkursu i wystawy pokonkursowej - Maria Majka Zuzańska tel. 081 752 15 42

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ UDANYCH PRAC.