XIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
pt. „NOC W BETLEJEM”

 

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu łęczyńskiego

 

 

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Centrum Kultury w Łęcznej

 

Cele konkursu:

- inspirowanie do działań twórczych i pobudzanie wrażliwości plastycznej

- kultywowanie tradycji i kultury związanej ze świętami Bożego Narodzenia

- prezentacja prac

 

Warunki konkursu:

- technika prac dowolna

- format prac płaskich A-3

- prace zbiorowe nie będą przyjmowane

- prace muszą być czytelnie opisane( na odwrocie): imię, nazwisko, wiek autora, pieczątka placówki patronującej, imię, nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć do dn.19 grudnia 2008 r. na adres: Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna tel. 081 752 15 47

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POŁĄCZONE Z WERNISAŻEM I WRĘCZENIEM NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 9 STYCZNIA 2009 R. O GODZ. 1100 (PIĄTEK) W GALERII CK NA KTÓRE ZAPROSZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKOW, OPIEKUNÓW I RODZICÓW

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej oraz bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.

Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia.doc