Centrum Kultury – Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej ogłasza XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI dla dzieci i młodzieży szkół: podstawowych, gimnazjów i średnich pt. SZTUBACKIE STROFY.

 

REGULAMIN

• na konkurs należy przesłać od 3 do 5 utworów poetyckich w 4 egzemplarzach

• nie jest wymagany maszynopis, jednak brak czytelności dyskwalifikuje teksty

• na konkurs należy nadsyłać utwory wcześniej nigdzie nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

• utwory będą oceniane przez powołane Jury w trzech kategoriach wiekowych: 7-10, 11-14 i 15-20 lat

• nadesłanych tekstów nie zwracamy

• teksty należy oznaczyć godłem, identycznym godłem oznaczyć małą kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi: imieniem i nazwiskiem, adresem domowym, numerem telefonu, wiekiem oraz adresem szkoły do jakiej uczęszcza autor, a także imieniem i nazwiskiem polonisty

• Jury zastrzega że teksty uznane za plagiat zostaną odrzucone

• werdykt Jury jest niepodważalny

• teksty wraz z małą kopertą należy składać do 30 grudnia 2008 roku w dużej kopercie na adres:
CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY UL. GÓRNICZA 12 21-010 ŁĘCZNA z dopiskiem: „SZTUBACKIE STROFY"
• informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl

 

NAGRODY

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów oraz przewidują wydrukowanie wybranych przez Jury utworów w zeszycie poetyckim XIV Konkursu Poetyckiego „SZTUBACKIE STROFY"

• dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych wierszy organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i książki oraz pamiątkowe dyplomy

• rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 10 czerwca 2009r.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŻYCZYMY SUKCESÓW

 

ORGANIZATORZY