XIV  EDYCJI  KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„SYMBOLE  ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH"

 

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Z POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

REGULAMIN  

 

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury w Łęcznej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

 

CELE  KONKURSU:

 - kultywowanie tradycji i obyczajów wielkanocnych naszego regionu,

 - rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych Świętami Wielkanocnymi,

 - promowanie młodych talentów,

 - wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Każdy uczestnik może przedstawić 1 pracę w dowolnej technice:

      -    prace rysunkowe i malarskie (format A -3),

      -    palmy, pisanki, ozdoby i inne,

 2. Każda praca rysunkowa i malarska powinna być oprawiona i opisana na odwrocie pismem drukowanym:    

     imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora.

     W przypadku prac przestrzennych - karteczka opisowa doczepiona w sposób widoczny i trwały.

3. Wiek uczestników do 20 lat.

4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 - termin składania prac do Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1 upływa dn. 17.03.2010r.  

 - oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,

 - najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (dyplomy, nagrody) w pięciu grupach wiekowych:

   do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat, 17 - 20 lat

 - szkoły i nauczyciele, których uczniowie wzięli udział w konkursie otrzymają podziękowania,

 - organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania

    w  celach popularyzatorskich. Odbiór prac- 22 - 23. 04.2010 r.

 - prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora,

 - informacji na temat konkursu udziela organizator tel. 81 7521547

 

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień,

pokaz pisania pisanek i kiermasz wielkanocny

 

 

odbędzie się

 

 

dn. 27.03.2010 r. o godz. 1100

w Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1

na którą serdecznie zapraszamy

autorów prac, nauczycieli, rodziców

i wszystkich zainteresowanych