CK- OSIEDLOWY DOM KULTURY UL .GÓRNICZA 12 - ŁĘCZNA

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

DZIECI I MŁODZIEŻ MIASTA I POWIATU ŁĘCZNA

PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA  ZAMIESZKANIA

w zimowej szacie

 

 

 Uwaga!!! zmiana terminu wystawy pokonkursowej z 14 na 18 maja 2010 r.

 


REGULAMIN    
     
cele konkursu:
 • zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej i pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno
 • ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej wypowiedzi przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków wyrazu
 • stworzenie możliwości szerokiego udziału młodzieży w konfrontacji osiągnięć w dziedzinie plastyki, powszechna prezentacja dorobku młodzieży w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń artystycznych

 

zasady uczestnictwa:

 • hasło konkursu: PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - w zimowej szacie
 • uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 lat
 • technika prac: dowolna
 • liczba i rozmiar prac: 1 praca jednego autora o wymiarach nie większych niż A3 (29x42cm)
 • opis prac na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, adres autora, adres placówki i nazwisko instruktora w przypadku zgłoszenia prac przez instytucję(dom kultury, szkoła, klub itp.)
 • termin miejsce składania prac: prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2010 r. na adres: CK- OSIEDLOWY DOM KULTURY UL. GÓRNICZA 12,  21-010 ŁĘCZNA z załączoną kartą zgłoszenia ,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek

 

ocena prac:

 • Komisja Konkursowa powołana przez organizatora  zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę, przyznaniu nagród
 • Komisja dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjów, młodzież szkół licealnych
 • decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

 

uwagi:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich
 • nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatorów
 • pozostałe prace należy odebrać w terminie 30 dni po otwarciu wystawy

 

terminarz:

 • nadsyłanie prac: 10.04.2010 r.
 • ocena prac: 20.04.2010r.
 • informacja o wynikach na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl: 23.04.2010 r.
 • otwarcie wystawy „Kąt działań twórczych" CK-ODK Górnicza 12 w Łęcznej: 18.05.2010 r. (zmiana terminu!)
 • termin pokonkursowej wystawy:  18.05. - 15.06.2010 r.

 

fundator nagród: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

 

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Komisarz konkursu i wystawypokonkursowej - Maria Majka Zuzańska tel.(0-81) 7521542

 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ UDANYCH PRAC.