Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2008

regulamin w dalszej części artykułu...

 

 

Regulamin konkursu


Organizator
Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 081 752-15-42, fax: 081 752-15-47,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.plama.org.pl
 
Cele
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem.
3. Prezentację społeczeństwu współczesnej sztuki.
 
Zasady udziału w konkursie
1. Temat konkursu „Nocny spacer po mieście”
2. Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3. Format – od A3 do formatu B1.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 1 do 3 prac.
5. Prace nie mogą być oprawione.
6. Termin nadsyłania prac od 8 maja 2008 do 30 czerwca 2008.
7. Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby organizatora.
8. Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Prace uszkodzone lub zniszczone nie będą podlegały ocenie Jury.
10. Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, tytuł pracy oraz jeśli dotyczy imię i nazwisko opiekuna i nazwa placówki z adresem.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez ośrodek kultury lub oświaty.
 
Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
    * do 10 lat
    * do 15 lat
    * do 20 lat
    * powyżej 20 lat

Jury

1. Prace zostaną ocenione przez Jury wyłonione przez organizatora według następujących kryteriów:
    * zgodność z tematem konkursu i techniką /rysunek węglem/,
    * indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
2. Obrady Jury odbędą się w terminie 1-14 lipca 2008 w skład Jury wejdą artyści z zagranicy biorący udział w IV Międzynarodowym Plenerze Malarskim Łęczna 2008
3. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej
4. Jury kwalifikuje prace do publikacji w formie pocztówki.
5. Wyniki oceny Jury są ostateczne.

Nagrody
1. Jury powołane przez organizatora przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
2. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3. Pula nagród wynosi minimum 1000zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody powyżej 500zł.
4. Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 19 września 2008

Wystawa pokonkursowa
1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w dniu 19 września 2008 o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej.
2. Podczas wernisażu nastąpi wręczenie nagród oraz prezentacja pocztówek z reprodukcjami prac zakwalifikowanymi przez Jury.
3. Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury: www.ck.leczna.pl oraz Urzędu miasta www.leczna.pl, a relacje z wystawy pokonkursowej na stronie internetowej organizatora www.plama.org.pl

Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydania pokonkursowych pocztówek, oraz w celach reklamowych w prasie, telewizji i internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronie internetowej Centrum Kultury: www.ck.leczna.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 081 752-15-42 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: karta zgłoszenia  

 

Konkurs dofinansowany ze środków Gminy Łęczna
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego

 

Image

Image