W dniu 24 kwietnia  2024 r. jury w składzie:

Danuta Binkiewicz-Kołodziej

Maria Dymel

Maria Kieres-Kramek

oceniło nadesłane prace i przyznało następujące nagrody:

KATEGORIA: KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Utwór lekki

I miejsce - LENA STOLAT, 12 lat,  Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

II miejsce – nie przyznano

III miejsce - POLA SMOLNIK, 13  lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Barbara Szurek

Utwór liryczny

I miejsce - WERONIKA MOREK, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

II miejsce – ZUZANNA SZEWCZYK, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

III miejsce - MAGDALENA JAKUBIEC, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

KATEGORIA: KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Utwór liryczny

I miejsce - OLIWIA ZAJĄC, 13 lat, Szkoła Podstawowa w Cycowie, op. Monika Grochowska

II miejsce – MIELENA SOBIESIAK, 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

KATEGORIA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Utwór liryczny

I miejsce - EMILIA CEGŁOWSKA, 14 lat,  „Kocyk Literacki” w Łęcznej, op. Maria Perzyńska-Kusiak

II miejsce – nie przyznano

III miejsce - IGA POŁETKO, 18 lat, Zespół Szkół im. K.K. Jagiellończyka, op. Magdalena Kafarska

 

GRATULUJEMY LAUREATOM

 

Uroczyste rozdanie nagród i promocja tomiku poezji z nagrodzonymi wierszami odbędzie się

6 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 13.00 w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12.

 

Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego.

Fundator nagród - Starostwo Powiatowe w Łęcznej