Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej.

Konkurs jest organizowany przy wsparciu finansowym Gminy Łęczna.

 

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10 we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej i Szkołą Podstawową
nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego. Uczestnikami konkursu mogą być również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący się poza terenem powiatu łęczyńskiego ale zameldowani na terenie powiatu łęczyńskiego.

c) Turniej rozgrywany jest jednoetapowo.

d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych.

e) W ramach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 25 marca 2024 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2).

b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 maja 2024 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Łęcznej).

c) Do dnia 13 maja 2024 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) XXXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.

b) Wyniki finału zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 29 maja 2024 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

b) Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2024 r. w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju
c) Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327.

ZAGADNIENIA do XXXIX Turnieju Wiedzy o Łęcznej

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- okres II wojny światowej i okupacji (w zakresie objętym zalecaną bibliografią – „Merkuriusz Łęczyński”)

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

 Zalecana bibliografia:

- „Merkuriusz Łęczyński”- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

(nr 1-1985,  nr 2-1987,  nr 5-1990,  nr 6-1993,  nr 7-1994, nr 25-2012,  nr 26-2013,  nr 29-2016

  nr 32-2019,  nr 35-2024,  nr 36-2023)

 - Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrany artykuł:

  • Artykuł Dariusza Kupisza, Życie gospodarcze Łęcznej w XVII i XVIII w. (str. 2015-236)

Bibliografia w formacie pdf jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA (proszę pobrać załącznik) NALEŻY DOSTARCZYĆ DO CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ UL. OBROŃCÓW POKOJU 1 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 6 MAJA 2024 r.

 

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (REG2024TUR.pdf)KARTA ZGŁOSZENIA oraz regulamin z zagadnieniami1177 kB2024-04-03 10:35