Centrum Kultury w Łęcznej i Starostwo Powiatowe w Łęcznej

informują o rozstrzygnięciu

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wiosna

 

Zapraszamy laureatów po odbiór nagród od 24 maja 2021 r. w siedzibie Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1.

Prosimy o odbiór nagród do 30 czerwca 2021 r.

 

Protokół z obrad jury
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wiosna

 

W dniu 18 maja 2021 r. jury konkursu w składzie:

  1. mgr sztuki Aneta Resztak-Fedurek – Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
  2. mgr sztuki Paweł Brodzisz – Centrum Kultury w Łęcznej.

poddało ocenie 112  prace plastyczne nadesłane na konkurs i dokonało wyboru nagrodzonych prac.

Kategoria wiekowa do 8 lat:

I miejsce (ex æquo):    Karolina Czerniak  - Łęczna

I miejsce (ex æquo):    Piotr Okoń – SP w Malinówce

II miejsce (ex æquo):    Oskar Kister – SP w Malinówce

II miejsce (ex æquo):    Samanta Mazurek – SP w Zofiówce

Kategoria wiekowa do 10 lat

I miejsce (ex æquo):    Julia Semeniuk

I miejsce (ex æquo):    Martyna Żmudziak - Łęczna

II miejsce:    Julia Pogoda – SP nr 2 w Łęcznej

III miejsce (ex æquo):    Wiktor Zalewski – ZS-P w Nadrybiu

III miejsce (ex æquo):    Anna Pszczoła – ZS-P w Nadrybiu

III miejsce (ex æquo):    Alicja Zalewska – ZS-P w Nadrybiu

Kategoria wiekowa od 11 lat

I miejsce:    Magdalena Krzyś – ZS-P w Ostrówku

II miejsce:    Jolanta Kaczanowska - Cyców

Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe

Nagród nie przyznano

 

Gratulujemy nagrodzonym!