Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórcó Kultury i Sztuki PLAMA zaprasza do udziału

w II Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem  Łęczna 2009.

Temat konkursu: "Portret - lustrzane odbicie emocji".

Termina nadsyłania prac 30 czerwca 2009...

 

Image

 

Regulamin

II Ogólnopolskiego Konkursu
Rysunku Węglem Łęczna 2009
 


Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 081 752-15-42, fax: 081 752-15-47,
www.plama.org.pl  , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem.
3.    Prezentację społeczeństwu współczesnej sztuki.

Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu „Portret – lustrzane odbicie emocji”
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs od 1 do 3 prac.
5.    Prace nie mogą być oprawione.
6.    Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2009. /karta zgłoszenia/
7.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby organizatora.
8.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9.    Prace uszkodzone lub zniszczone nie będą podlegały ocenie Jury.
10.    Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, tytuł pracy oraz jeśli dotyczy imię i nazwisko opiekuna i nazwa placówki z adresem.
11.    Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace można odebrać wyłącznie osobiście do 30 grudnia 2009, po tym terminie przechodzą na własność organizatora.
12.    Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez ośrodek kultury lub oświaty.

Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- do 10 lat
- do 15 lat
- do 20 lat
- powyżej 20 lat

 Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury wyłonione przez organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką /rysunek węglem/,
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-14 lipca 2009 w skład Jury wejdą artyści z zagranicy biorący udział w V Międzynarodowym Plenerze Malarskim Łęczna 2009
3.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej
4.    Jury kwalifikuje prace do publikacji w formie pocztówki.
5.    Wyniki oceny Jury są ostateczne.

 Nagrody
1.    Jury powołane przez organizatora przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
2.    Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3.    Pula nagród wynosi minimum 1700zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody powyżej 680zł.
4.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
5.    Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 3 grudnia 2009

 Wystawa pokonkursowa
1.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w dniu 3 grudnia 2009 o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej.
2.    Podczas wernisażu nastąpi wręczenie nagród oraz prezentacja pocztówek z reprodukcjami prac zakwalifikowanymi przez Jury.
3.    Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury: www.ck.leczna.pl  oraz Urzędu Miasta www.leczna.pl, a relacje z wystawy pokonkursowej na stronie internetowej organizatora www.plama.org.pl

  Postanowienia końcowe
1.    Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydania pokonkursowych pocztówek, oraz w celach reklamowych w prasie, telewizji i internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
3.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
4.    Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora i na stronach internetowych: www.ck.leczna.pl , Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 081 752-15-42 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łęczna 02.04.2009

 

Konkurs jest organizowany we wspólpracy z Cemntrum Kultury w Łęcznej 

 

Image

 Image