Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do udziału

w eliminacjach powiatowych

WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

 

Image

 

22 kwietnia 2009 godz. 10.00

Centrum Kultury, tel.081 7521547

ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna

termin nadsyłania zgłoszeń : 12 kwietnia

 

REGULAMIN

1. Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych odbywa się w marcu i kwietniu na terenie województwa lubelskiego i składa się z przeglądów powiatowych. Przegląd kończy finałowy Festiwal Najciekawszych Widowisk.

 

2. W przeglądzie biorą udział amatorskie teatry żywego planu, lalkowe, plastyczne, tańca, kabarety, w których wykonawcy nie przekroczyli 18 lat.

 

3. Celem Przeglądu jest:

- prezentacja dorobku artystycznego;

- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

- stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów, instruktorów: animatorów działalności kulturalnej i amatorskich zespołów teatralnych.

 

4. Rada Konsultantów powołana przez organizatorów, na przeglądach powiatowych omawia podczas seminarium prezentowane widowiska z ich twórcami, wyróżniające nominując do Festiwalu Najciekawszych Widowisk, biorąc pod uwagę:

- dobór właściwego repertuaru;

- uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu widowiska;

- nowatorskie rozwiązania sceniczne i poszukiwania środków wyrazu artystycznego.

UWAGA! Czas trwania widowiska nie może przekroczyć 30 min.

 

5. Koszty przejazdów zespołów do miejsc odbywania Przeglądu pokrywają instytucje patronujące zespołom.

 

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokładnie wypełniona karta zgłoszenia przesłana w wyznaczonym terminie na adres poszczególnych organizatorów.

 

dodatkowe informacje na stronie www.wok.lublin.pl