Centrum Kultury zaprasza do udziału

w XIII Edycji Konkursu Plastycznego

SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH”

 

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury w Łęcznej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

 

CELE KONKURSU:

- kultywowanie tradycji i obyczajów wielkanocnych naszego regionu,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych Świętami Wielkanocnymi,

- promowanie młodych talentów,

- wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Każdy uczestnik może przedstawić 1 pracę w dowolnej technice:

   - prace rysunkowe i malarskie (format A-3),

   - palmy, pisanki, ozdoby i inne,

2. Każda praca rysunkowa i malarska powinna być oprawiona i opisana na odwrocie pismem drukowanym: imię  i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora. W przypadku prac przestrzennych – karteczka opisowa doczepiona w sposób widoczny i trwały.

3. Wiek uczestników do 20 lat.

4. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

- termin składania prac do Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1 upływa dn. 25.03.2009r.

- oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,

- najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (dyplomy, nagrody) w pięciu grupach wiekowych: do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat, 17 - 20 lat

- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wzięli udział w konkursie otrzymają podziękowania,

- organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich. Odbiór prac: 04 – 08. 05.2009 r. - prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora,

- informacji na temat konkursu udziela organizator tel. 081 7521547

 

Uroczyste otwarcie wystawy,

wręczenie nagród i wyróżnień,

pokaz pisania pisanek i kiermasz wielkanocny

odbędzie się

dn. 04.04.2009r. o godz. 11.00

w Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1

na którą serdecznie zapraszamy autorów prac, nauczycieli, rodziców

i wszystkich zainteresowanych