baner.jpg

 

Centrum Kultury w Łęcznej oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zaprasza recytatorów, aktorów oraz wykonawców poezji śpiewanej

do udziału w Turnieju Międzypowiatowym 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

 

Karty zgłoszeń należy złożyć do 13.08.2020 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, ul. Staszica 9.

 

Turniej Międzypowiatowy odbędzie się 8 – 9 września 2020 r. o godz. 11.00.

Miejsce eliminacji – sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12.