Regulamin

 

I. Organizator

Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1.

Koordynator konkursu: Aneta Resztak-Fedurek, tel. 81 752 15 47, 508 253 478

 

II. Cele konkursu:

·         rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny,

·         budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego,

·         budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń,

·         ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich,

·         wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów.

 

III. Warunki uczestnictwa:

1.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łęczna.

2.       Konkurs obejmuje dwie formy wypowiedzi (do wyboru):

a.       śpiew – brać udział mogą soliści, prezentując utwór o tematyce patriotycznej; dopuszczalny jest akompaniament własny, podkład muzyczny oraz śpiew a capella.

Maksymalny czas trwania utworu: 3 minuty;

b.       recytacja – uczestnicy przygotowują tekst poetycki lub prozatorski dotyczący tematyki patriotycznej.

Maksymalny czas trwania utworu: 3 minuty.

3.       Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

§  klasy I-III szkoły podstawowej,

§  klasy IV-VI szkoły podstawowej,

§  klasy VII i VIII szkoły podstawowej

 

III Kryteria oceny:

§  dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,

§  rozumienie i interpretacja tekstu,

§  oryginalność prezentacji,

§  poziom wykonania.

 

IV Terminy

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2019 r. Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna.

Prezentacje uczestników, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 13 listopada 2019 r., godz. 10.00, Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

 

V Klauzula RODO

Podpis uczestnika konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby I Gminnego Konkursu piosenki, poezji i prozy o tematyce patriotycznej „…tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!”(zgodnie z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji Konkursu. Uczestnik jest świadomy, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych, możliwość ich poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna. Wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób, biorących udział w w/w wydarzeniu.

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Konkurs piosenki patriotycznejCK19.doc)Regulamin i karta zgłoszenia41 kB2019-11-04 18:45