CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA pt. „Pod kolorowym niebem..."

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego

- wiek uczestników od 7 do 20 lat

Terminarz: UWAGA ZMIANA TERMINU PRZESYŁANIA PRAC!!!

· nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego): 15 października 2020.  23 października 2020 - na adres CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ, ul. Obrońców Pokoju 1 , 21-010 Łęczna.

· imienna lista laureatów konkursu i internetowa galeria prac będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl: 29.10.2020 r.

 

Organizatorzy:

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

logosy_m.jpg