CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA pt. „Pod kolorowym niebem..."

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego

- wiek uczestników od 7 do 20 lat

Terminarz:

· nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego): 7.04.2020 r.

· imienna lista laureatów konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl: 11.05.2020 r.

· otwarcie wystawy „Kąt działań twórczych” CK-ODK Górnicza 12 w Łęcznej: 14.05.2020 r. godz. 13:00

· czas trwania wystawy: do 25.06.2020 r.

Organizatorzy:

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

logosy_m.jpg

Back to top