Piknik w Muzeum Wsi Lubelskiej dla UTW

Grupa słuchaczy UTW Z Łęcznej brała udział w Pikniku w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowanym przez Forum UTW Lubelszczyzny.

Grupa słuchaczy UTW Z Łęcznej brała udział w Pikniku w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowanym przez Forum UTW Lubelszczyzny.
Grupa słuchaczy UTW Z Łęcznej brała udział w Pikniku w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowanym przez Forum UTW Lubelszczyzny.
Grupa słuchaczy UTW Z Łęcznej brała udział w Pikniku w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowanym przez Forum UTW Lubelszczyzny.
Grupa słuchaczy UTW Z Łęcznej brała udział w Pikniku w Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowanym przez Forum UTW Lubelszczyzny.