Instruktor mgr Norbert Sikora
Wymagany wiek: dorośli
Miejsce: CK ul. Obrońców Pokoju 1
Cena: opłata za m-c 80 zł (z KDR 70 zł)

Zapisy we wrześniu pod nr telefonu: 81 752 15 47 / 508 253 478 lub w placówce CK w Łęcznej