Wystawa fotografii Eugeniusza Misiewicza

sobota, 22 luty 2020 - sobota, 31 październik 2020

Wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Centrum Kultury w Łęcznej
ul. Obrońców Pokoju 1
Łęczna, 21-010

Centrum Kultury w Łęcznej

zaprasza na wystawę fotografii Eugeniusza Misiewicza

OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI

w fotografii sprzed lat…

Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

wystawa czynna do grudnia 2020 r.

 

 

Budowę osiedli mieszkaniowych w Łęcznej rozpoczęto po decyzji Rady Ministrów, która w styczniu 1975 r. podjęła uchwałę o powstaniu kopalni pilotująco-wydobywczej w Bogdance. Plany zakładały wybudowanie 7 kopalń, które po 15 latach miały produkować 25 mln ton węgla rocznie, czyli 10% wydobycia tego surowca w Polsce, a zatrudnienie w nich miało znaleźć 25 tys. osób.

Przyszłym pracownikom kopalń należało zabezpieczyć mieszkania oraz infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania przyszłych aglomeracji miejskich tj.: szkoły, przychodnie zdrowia, szpitale, obiekty usługowo-handlowe, sportowe i kulturalne. Do miana przyszłych „stolic” lubelskiego zagłębia węglowego pretendowały dwa miasteczka: Milejów i Łęczna, która w założeniu miała liczyć 130 tys. mieszkańców. Życie skorygowało te huraoptymistyczne plany, zarówno dotyczące ilości kopalń (ostatecznie powstały kopalnie w Bogdance i Stefanowie), jak i inwestycji mieszkaniowych. Ostatecznie w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano w Łęcznej budowę trzech osiedli mieszkaniowych dla górników. Pierwsze z nich, osiedle Samsonowicza, zaczęto budować w 1975 r., a w następnej kolejności powstały osiedla Niepodległości i Bobrowniki.

Dzisiejsze os. Niepodległości o roboczej nazwie „Pasternik-wschód” rozpoczęto budować w 1982 r. i z czasem otrzymało nazwę osiedle 40-lecia PRL, z nazwami ulic noszącymi imiona komunistycznych dysydentów czy organizacji. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. nazwę os. 40-lecia PRL przemianowano na os. Niepodległości, a nazwy ulic zmieniono odpowiednio: Bieruta na Armii Krajowej, Ludowego Wojska Polskiego na Wojska Polskiego, Przodowników Pracy na Legionistów, Świerczewskiego na Sikorskiego, ZMP na Orląt Lwowskich, Korczyńskiego na Bogdanowicza.

Dzisiaj osiedle Niepodległości zamieszkuje ponad 5 tys. mieszkańców, a na jego obszarze mają swoje siedziby m.in.: zespoły szkół średnich (wcześniej siedziba SP Nr 3), przedszkola publiczne nr 3 i 4, Centrum Kultury, kościół pw. św. Barbary, Starostwo Powiatowe czy C.H. Wamex.

Prezentowana wystawa obrazuje początki budowy osiedla Niepodległości; fotografie powstały w latach 80. ubiegłego wieku.