W dniu 5 listopada w Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe

XII JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO...

Jury w składzie:

 

1. Maria Kieres - Kramek

2. Danuta Czubacka

3. Danuta Błaziak

4. Katarzyna Rzepa

 

            Po wysłuchaniu 23 recytacji postanowiło zakwalifikować

do eliminacji wojewódzkich w dniach 26-27 listopada 2008r. następujące osoby:

 

 1. Joanna Jadwiżuk - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej, op. Anna Galewska

 2. Martyna Tołubińska – Zespół Szkół w Puchaczowie  op. Renata Rodzeń

 

   oraz wyróżnić:

 

- Klaudię Kordowicz (za tekst „Marzenia”) – SP w Nadrybiu

op. Hanna Tołubińska

- Mateusza Mroczka (za tekst „Nauka”) – ZS w Puchaczowie

op. Monika Howoruszko

- Macieja Babulę ( za tekst „List do kolegi”) – ZS nr 1 w Łęcznej

op. Barbara Szurek

- Weronikę  Piotrowską (za tekst „Droga do domu”) – ZS nr 1 w Łęcznej

op. Barbara Szurek

 

      Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za przygotowanie prezentacji, zachęcając jednocześnie do bardziej przemyślanego doboru repertuaru zgodnego 

z wiekiem i możliwościami recytatorów.

 

Fundatorem nagród książkowych było Starostwo Powiatowe w Łęcznej.