Poniżej prezentujemy treść protokołu z obrad Jury XI Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych Łęczna 2008 

 

PROTOKÓŁ

 

Z POSIEDZENIA JURY XI FESTIWALU KAPEL ULICZNYCH I PODWÓRKOWYCH ŁĘCZNA 2008

 

 

Jury w składzie:

Antoni Mleczko – przewodniczący

Beata Dąbrowska i Zbigniew Dmitroca – członkowie

 

 -  po wysłuchaniu w dniu 26 lipca 2008 roku dziesięciu zespołów biorących udział w XI Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej Jury przedstawia werdykt swoich obrad.

     Na początku Jury pragnie złożyć serdeczne gratulacje współorganizatorowi Festiwalu, a także Jubilatowi obchodzącemu swoje 15-lecie: Górniczej Kapeli Podwórkowej „Karbon” z Łęcznej. Wraz z gratulacjami prosimy przyjąć życzenia dalszej owocnej pracy twórczej oraz nowych osiągnięć artystycznych.

 

    Powracając do konkursu, Jury postanawia przyznać siedem wyróżnień, każde po 1.000 zł. 

    ( jeden  tysiąc złotych), następującym zespołom. Otrzymują je w kolejności:

Kapela „Piaskowanie” z Piask Wielkopolskich za umiejętne połączenie tradycyjnego repertuaru podwórkowego z własnymi współczesnymi utworami.

Kapela „Halniacy” z Radomia za wierność własnej drodze w poszukiwaniu nowego  repertuaru.

Kapela „To i Owo” z Myszkowa za udana estradową prezentację słowno-muzyczna.

Zespół „Barwy” z Kowla na Ukrainie za udane próby prezentacji folkloru ukraińskiego we współczesnej aranżacji.

Kapela „Sutki” z Hrubieszowa za udane połączenie warstwy literackiej z podwórkową tradycją muzyczną.

Kapela „Tońko” z Dynowa za przypomnienie lwowskiego folkloru oraz próby własnej twórczości.

Zespół „Dixi” z Kowla na Ukrainie za oryginalne opracowanie znanych tematów jazzowych.

 

    III nagrodę w wysokości 1.500 zł. (jednego tysiąca pięciuset złotych) Jury przyznaje kapeli „Andrusiki” z Andrychowa za przygotowanie nowej koncepcji artystycznej wyrażającej się w ciekawej aranżacji oraz udanej interpretacji.

 

    II nagrodę  w wysokości 2000 zl. (dwa tysiące) otrzymuje kapela „Paka” z Grajewa za przypomnienie folkloru warszawskiego w urozmaiconym aranżacyjnie składzie instrumentalnym.

 

    Jury postanowiło nie przyznać I nagrody w festiwalowym konkursie.

 

    Grand Prix XI Festiwali Kapel Ulicznych i Podwórkowych Łęczna 2008 w postaci nagrody w kwocie  2.500 (dwa i pół tysiąca złotych) otrzymuje Przeworska Kapela „Beka”.

 

    Puchar Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Łęcznej Spółka z o.o. za prezentację piosenki o tematyce targowej otrzymuje kapela „Tońko” z Dynowa za utwór pt.: „Jarmark dynowski”.

 

    Nagrodę Publiczności tegorocznego festiwalu w postaci pucharu ufundowanego przez Prezesa Radia Lublin Spółka Akcyjna otrzymuje zespół „Barwy” z Kowla na Ukrainie.

 

    Jury z satysfakcją stwierdza, że poziom artystyczny łęczyńskiego festiwalu z roku na rok jest coraz wyższy. Daje to nadzieję, że impreza ta staje się coraz bardziej znaczącym spotkaniem miłośników folkloru miejskiego w Polsce. Potwierdza również celowość organizacji takich imprez muzycznych, podczas których spotykają się miłośnicy wspólnego muzykowania. Jury z przyjemnością odnotowuje udany i sprawny przebieg festiwalu, dziękując tym samym jego organizatorom. Na szczególne podkreślenie zasługuje łęczyńska publiczność, która swoją reakcją i gromkimi brawami udowodniła nie po raz pierwszy, iż jest wytrawnym znawca amatorskiego muzykowania.

 

Image  

 

Galeria:

- przegląd konkursowy,

- nagrodzone kapele,

- zespoły z Ukrainy Zorepad i Szans,

- Górnicza Kapela Podwórkowa KARBON,

- zespół Fabian & Tabor.