„Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się w 2006 r. od malutkich grafik. Rok później rozpoczęłam naukę rysunku i malarstwa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie pod kierunkiem mgr Waldemara Arabczewskiego i mgr Macieja Bijasa. Swoje prace prezentowałam na wystawach poplenerowych w Nałęczowie i Józefowie oraz na jednej wystawie indywidualnej i kilku wystawach zbiorowych w Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.”

Hanna Gralak