Jan Marek (1923-1991) urodził się w Żarnówce k/Makowa Podhalańskiego Pochodził z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Jego zainteresowania w malarskiej twórczości koncentrują się wokół portretu, pejzażu, a zwłaszcza martwej natury. Utrwalał wszystko to co kruche, przemijające i ulotne... w ostatnich latach życia ze względu na stan zdrowia malował wyłącznie gwasze i akwarele.